ČETVRT VEKA UMETNIČKE ŠTAMPE ATELJEA RADOŠEVIĆ

Umetnička štampa serigrafija (autorska sitoštampa), je disciplina koja je omogućila svetskim autoritetima likovne umetnosti, Folon, Hundertwasser, Andy Warhol, a kod nas Vlada Veličković, Bata Knežević i drugi, da svetu predstave kapitalna ostvarenja. Nošen tom idejom, idejom o kvalitetnom grafičkom otisku koji ne umanjuje original, novosadski likovni umetnik Branislav Radošević, 1989. godine osniva atelje za autorsku štampu. Okupivši oko sebe grupu mladih umetnika počinje da realizuje grafičke projekte svojih kolega umetnika, prenoseći na njih znanje stečeno kroz realizaciju sopstvenih projekata u raznim štamparijama širom tadašnje zemlje.Tada se desilo po prvi put na našim prostorima da su umetnici realizovali projekat svog kolege umetnika. Pre toga to su radili majstori-grafičari koji uglavnom nisu mogli da isprate senzibilitet umetnika i značaj umetničkog dela. Kao rezultat takvog odnosa nastala je kreativna radionica u kojoj su se umetnici osećali kao u svom ateljeu. Umetnik čiji se projekat izvodio, učestvovao je u svim fazama realizacije (priprema, izbor papira, mešanje boje i nadzor štampe). Rezultati takvog pristupa davali su nam autorski grafički otisak za razliku od priređenog grafičkog otiska koji se dobijao u profesionalnim radionicama ili štamparijama kada je umetnik davao samo grafički predložak a štamparija je posle sama radila pripremu, usklađivala boje, te je u suštini davala reprodukciju više ili manje verne originalu. To insistiranje na autorskom otisku manuelne štampe sa ručno pravljenom pripremom i autorskim izborom boja, navelo je brojne značajne autore da svoje grafičke listove, originale, povere umetničkoj radionici na realizaciju. Ovaj projekat čini izložba radova eminentnih umetnika koji su nastali u proteklih 25 godina rada umetničke radionice “Radošević”. Ova radionica može danas da prikaže dela Nikole Rudića, Đenđi Rackov, Ranka Radovića, Branislava Dobanovačkog, Radula Boškovića, Jugoslava Vlahovića, Jovice Maričića, Borivoja Popržana, Slobodana Kuzmanova, Branislava Radoševića i drugih.

U Galeriji ITD (Institut za transfuziju dizajna) na Petrovaradinskoj tvrđavi, izloženi su samo neki od brojnih radova, a čine ih plakati, grafike, ilustracije gore navedenih autora. Svi radovi su realizovani u tehnici ručne autorske sitoštampe.